Provincie Fryslân - Start Duits-Nederlands project voor versterking Toerisme Eems Dollard Regio

05 februari 2010

Start Duits-Nederlands project voor versterking Toerisme Eems Dollard Regio


Op donderdag 11 februari vindt de aftrap plaats van Netzwerk Toekomst: een gezamenlijk project van Duitse en Nederlandse overheden, partijen uit de toeristische sector en onderwijsinstellingen om het gebied van de Eems Dollard Regio (EDR) te versterken tot een dynamisch toeristisch gebied. Het project loopt tot en met december 2013, er is een budget van ruim 7,6 miljoen euro voor beschikbaar.

In totaal 20 partijen werken samen om de toeristische aantrekkingskracht van de Duits-Nederlandse regio te versterken. De regio omvat de Nederlandse provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de Duitse regio's Ostfriesland, Emsland, Cloppenburg en aangrenzende gebieden. Doel van het project is de toeristische centrale kwaliteiten in die regio te ontwikkelen. Denk aan de Waddeneilanden, vaarroutes, fietsroutes en cultureel erfgoed.

Netzwerk Toekomst behelst zeven projecten die 11 februari gepresenteerd worden. De aftrap wordt ingeleid door gedeputeerde Jannewietske de Vries van Fryslân en de voorzitter van het Nederlands-Duitse Openbaar Lichaam Eems Dollard Regio (EDR) Bernhard Bramlage, tevens Landrat van de Landkreis Leer.

Netzwerk Toekomst wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Interreg IV A programma, een programma dat grensoverschrijdende samenwerking in Europa stimuleert.

U bent van harte welkom om het ochtendprogramma bij te wonen. Daarin worden onder andere de zeven projecten gepresenteerd. Om 12.30 uur kunt u vragen stellen aan gedeputeerde Jannewietske de Vries
en Landrat Bernhard Bramlage. Het volledige programma vindt u hieronder.

Let op: de startbijeenkomst wordt in het Nederlands en het Duits gehouden.


Datum en tijd:           donderdag 11 februari 2010, 10.00 uur
Locatie:                    PostPlaza, Tweebaksmarkt 25-27, Leeuwarden

Programma Netzwerk Toekomst

10.00   Ontvangst
10.30   Welkom door de dagvoorzitter
10.35   Openingsact als aftrap van het project
10.50   Inleidingen door gedeputeerde Jannewietske de Vries en Landrat Bernhard Bramlage
11.10   Belang van Interreg IVA voor de Eems Dollard Regio door de heer H. Wessels, programmamanagement Interreg
11.20   Meerwaarde van de samenwerking tussen toeristische ondernemers door de heer A.J. Zwart, directeur ECOstyle
11.30   Film over Netzwerk Toekomst
11.35   Presentatie van de zeven projecten
12.30   Persvragen

Pagina opties

  • Doorsturen

Navigatie:

Links

Snelkoppelingen