De Skipper

Het project De Skipper wil de EDR aantrekkelijker maken voor watersporters door de inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een innovatief systeem dat een koppeling tot stand brengt tussen water en land en daardoor leidt tot ontsluiting van regionale kwaliteiten, zoals cultuurgeschiedenis, watersportmogelijkheden en natuurwaarden. Met dit informatiesysteem kan de watersporter via een mobiel apparaat (telefoon, laptop) op elk moment beschikken over de gewenste informatie. Dit kan nautische informatie, toeristische informatie, recreatieve informatie of cultuurhistorische informatie zijn.

Gedurende het project zal de aanwezige informatie worden geselecteerd, een koppeling tussen informatie en ontvanger worden ontwikkeld en naar het integreren van zoveel mogelijk producten en services op een innovatieve en duurzame manier worden gestreefd.

Projectleiding


Provincie Fryslân

Partners


Nederland:
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Oldambt

Recreatieschap Drenthe
Internet Academie Leeuwarden
Technische Universiteit Delft

Duitsland:
Stadt Leer
Stadt Emden

Pagina opties

  • Doorsturen

Navigatie:

Links

Snelkoppelingen