Hoe bekijk ik Projectverkenner in Visual Studio?

Gevraagd door: Hosanna Guse | Laatst bijgewerkt: 27 februari 2020
Categorie: technologie en computers browsers
4.2/5 (433 weergaven. 14 stemmen)
Het montagebestand van uw project vinden
 1. Klik in het deelvenster Solution Explorer van Visual Studio op uw projectbestand . In de. In het Eigenschappenvenster ziet u het pad van uw project naast de Projectmap .
 2. Klik in het deelvenster Solution Explorer van Visual Studio met de rechtermuisknop op uw. projectbestand en selecteer Map openen in Windows Verkenner . Windows Verkenner wordt geopend in uw projectmap .

Met dit in overweging, hoe vind ik Solution Explorer in Visual Studio?

Visual Studio biedt een Solution Explorer- venster waarmee u uw oplossingen en projecten kunt verkennen en beheren. Selecteer View > Solution Explorer om het venster te openen.

Bovendien, hoe open ik Project Explorer? Om de projectverkenner te bekijken, klikt u op het menu Venster en vervolgens op Toon weergave en selecteert u Projectverkenner . Er is een eenvoudigere manier om projectverkenner te openen , wanneer u in de editor bent, drukt u op alt + shift + w en selecteert u projectverkenner .

Evenzo, wat is Project Explorer in Visual Basic?

De Projectverkenner gebruiken U kunt alle bestanden in uw project bijhouden met de Projectverkenner , een venster aan de rechterkant van de Visual Basic IDE (zie figuur 5.1). De Projectverkenner biedt een methode om de bestanden van uw project te ordenen en stelt u in staat om ze afzonderlijk te openen in formulier- of codeweergave.

Wat is het nut van Solution Explorer?

Het Solution Explorer- venster. Solution Explorer is een speciaal venster waarmee u oplossingen, projecten en bestanden kunt beheren. Het biedt een compleet overzicht van de bestanden in een project, en het stelt u in staat om bestanden toe te voegen of te verwijderen en om bestanden in submappen te ordenen.

39 gerelateerde vragen gevonden antwoorden

Wat is het verschil tussen project en website in Visual Studio?

De belangrijkste verschillen zijn de Web Application Project is ontworpen vergelijkbaar met de Web projecten die met Visual Studio 2003 verscheept Het zal de applicatie in een enkele DLL-bestand bij het bouwen samen te stellen om te werken. In de website project wordt elk bestand dat u uitsluiten hernoemd met een uitgesloten zoekwoord in de bestandsnaam.

Wat is een projectbestand in Visual Studio?

Een C++-projectbestand in Visual Studio is een op XML gebaseerd bestand met de . vcxproj bestandsnaamextensie en bevat informatie die nodig is om een C++-project te bouwen. Deze bestanden bevatten aanvullende bouwinformatie en kunnen zelf verwijzen naar andere ".props"- of ".targets" -bestanden .

Wat is Server Explorer in Visual Studio?

Serververkenner en objectverkenner in Visual Studio – Querychat. Microsoft Visual Studio heeft twee tools voor het werken met databases, een Server Explorer en SQL Server Object Explorer . Elk van deze tools kan worden gebruikt om verbinding te maken, te bladeren en de gegevens in een database te wijzigen tijdens het ontwikkelen van een toepassing in Visual Studio

Wat is een oplossingsbestand in Visual Studio?

Een oplossing is een structuur voor het organiseren van projecten in Visual Studio . De oplossing bewaart de statusinformatie voor projecten in twee bestanden : . sln-bestand (tekstgebaseerd, gedeeld) .

Hoe open ik een .proj-bestand in Visual Studio?

Om een bestaand project of oplossing bestand te openen
Klik in Microsoft Visual Studio op het menu Bestand Project /Oplossing openen (of klik op het menu Bestand Project openen ). Blader in het dialoogvenster Project openen naar en selecteer het projectbestand dat u wilt openen .

Hoe bewerk ik een oplossingsbestand in Visual Studio?

In de Solution Explorer, klik met de rechtermuisknop op een project of Solution-item en selecteer Bewerken Project File of Bewerken Solution File. Het bestand wordt dan geopend; na het opslaan zal Visual Studio u vragen om de vereiste projecten opnieuw te laden.

Hoe open ik een map in Visual Studio?

Er zijn twee manieren om een map in Visual Studio te openen . In het contextmenu van Windows Verkenner in elke map kunt u op " Openen in Visual Studio " klikken. Of klik in het menu Bestand op Openen en vervolgens op Map . Open elke map met Visual Studio "15" Preview
 1. Code bewerken.
 2. Navigeer naar symbolen.
 3. Bouwen.
 4. Debug en plaats breekpunten.

Hoe gebruik ik Visual Studio Team Explorer?

Als u Visual Studio opent en het deelvenster Team Explorer wordt niet weergegeven, kiest u de menuoptie Beeld> Team Explorer op de werkbalk. Op de pagina Verbinden kunt u de projecten selecteren waarmee u verbinding wilt maken en snel overschakelen naar een ander project en/of repository. Zie Verbinding maken met een project voor meer informatie.

Hoe open ik een SLN-bestand?

In principe is een oplossing bestand kan worden geopend door de juiste IDE (ontwikkeling enviornment) Bijvoorbeeld u Visual Studio moet openen. net gerelateerd sln-bestand . U kunt ook NOTEPAD gebruiken om gewoon de inhoud van het sln-bestand te openen en te lezen.

Waar worden Visual Studio-projecten opgeslagen?

In Visual Studio 2017 en lager is de standaardlocatie voor opgeslagen projecten de map Documenten in Windows. In de map Documenten vind je er nog een genaamd Visual Studio , gevolgd door een jaartal. In deze map zal er een zijn genaamd Projecten .

Hoe open ik Solution Explorer in Visual Studio 2013?

De standaard sneltoets voor openen/springen naar Solution Explorer is Ctrl + Alt + L .

Hoe laad ik Visual Studio opnieuw?

Selecteer in Solution Explorer de projecten die u wilt laden (druk op Ctrl terwijl u klikt om meer dan één project te selecteren), klik vervolgens met de rechtermuisknop op het project en kies Project opnieuw laden . Visual Studio onthoudt welke projecten worden geladen de volgende keer dat u de oplossing lokaal opent.

Wat is het nut van het projectvenster en de oplossingsverkenner?

Project Window helpt om veel projecten van verschillende pakketten en typen tegelijkertijd te zien. Oplossingsverkenner is een speciaal venster waarmee u oplossingen , projecten en bestanden kunt beheren. Het biedt volledige zichtbaarheid van bestanden voor een project en het stelt u in staat om bestanden toe te voegen of te verwijderen en bestanden in submappen te beheren.

Hoe open ik Solution Explorer in Dynamics 365?

Oplossingsverkenner
 1. Meld u aan bij Power Apps.
 2. Selecteer Oplossingen in het linkernavigatievenster.
 3. Selecteer Overschakelen naar klassiek op de werkbalk om de weergave Alle oplossingen te openen.
 4. Selecteer in de lijst met beschikbare oplossingen de gewenste oplossing in de kolom Weergavenaam om de oplossingsverkenner te openen.

Hoe voer ik een oplossing uit in Visual Studio?

Bouw en voer uw code uit in Visual Studio
 1. Om uw project te bouwen, kiest u Build Solution in het menu Build. Het uitvoervenster toont de resultaten van het bouwproces.
 2. Om de code uit te voeren, kiest u in de menubalk Debug, Start without debugging. Er wordt een consolevenster geopend en vervolgens wordt uw app uitgevoerd.

Wat is Projectverkenner?

Project Explorer (PE) is een hulpmiddel waarmee u de inhoud van uw Origin- projectbestanden (OPJ) kunt ordenen. Project Explorer is opgesplitst in twee panelen. Het primaire paneel (bovenaan) toont de projectmapstructuur . Het subpaneel (onder) toont vensters in de map die is gemarkeerd in het primaire paneel.

Waar is Excel Projectverkenner?

De Projectverkenner is meestal te vinden in het linkerbovengedeelte van het Microsoft Visual Basic-venster. Het is een hiërarchische lijst van de objecten die door VBA worden herkend. In dit voorbeeld zijn er vier Excel- objecten die elk blad en elke werkmap in uw Excel- bestand vertegenwoordigen: Blad1, Blad2, Blad3 en ThisWorkbook.